หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 
dumrong01

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

Articles

 

ITAPAO 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้าง

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

     ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

     - สมาชิกสภา

     - หัวหน้าส่วนราชการ

O3

อำนาจหน้าที่

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- กฎหมาย ระเบียบ พรบ. กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

- กฏกระทรวง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 

   - กำหนดการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   - กำหนดพัสดุที่รัฐสนับสนุนหรือส่งเสริมฯ

   - กำหนดอัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

การประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

กระดานสนทนา

Facebook

- Line Official

O9

Social Network

Facebook

- Line Official

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

O11

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

- 

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

O16

ายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(ด้านบุคลากร)

- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ(แผนการดำเนินงาน)

 

O17

E-Service

- แบบยื่นชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 6 เดือน

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

- แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง

- แผนการจัดหาพัสดุ

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

- ประกาศราคากลางและวิธีดำเนินคำนวณราคากลางในการจัดซื้อ-จัดจ้าง

- สัญญาจ้าง สัญญาซื้อขาย

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ2564)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(แผนพัฒนาบุคลากร2564)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(แผนพัฒนาบุคลากร2564-2566)

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(ประกาศฯนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

- 

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(โครงการฯป้องกันประโยชน์ทับซ้อน)

- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(นายกฯพบปะและชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติราชการ)

แผนป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แจ้งเวียนมติที่ประชุมฯและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

Nayok   

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ITALogo1
m5

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday318
mod_vvisit_counterYesterday4375
mod_vvisit_counterThis week318
mod_vvisit_counterLast week28559
mod_vvisit_counterThis month39005
mod_vvisit_counterLast month94482
mod_vvisit_counterAll days2862722

Online Now: 62
Your IP: 3.234.221.67
,
Today: April 11, 2021

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง