Downloads
๒๘ กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

หน่วยงานภายใน

งานบริการประชาชน

 

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

Categories

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ( 2 Files )

แผนอัตรากำลัง ๓ ปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระการประชุม ( 30 Files )

ระเบียบวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการ อบจ.เชียงราย

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ( 15 Files )

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน ( 1 Files )

รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ( 16 Files )

แผนการใช้จ่ายเงินรวม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แผนบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต

แผนบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต ( 3 Files )

แผนบริหารความต่อเนื่องต่อสภาวะวิกฤต อบจ.เชียงราย

การจัดทำแผนชุมชน

การจัดทำแผนชุมชน ( 1 Files )

การจัดทำแผนชุมชนและรับฟังข้อเสนอแนะ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ( 13 Files )

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ( 7 Files )

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

บริหารงานบุคคล

บริหารงานบุคคล ( 13 Files )

ระเบียบบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ( 1179 Files )

ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ภาษีบำรุง อบจ.เชียงราย

ภาษีบำรุง อบจ.เชียงราย ( 20 Files )

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

โครงการ/ประกวด/แข่งขัน

โครงการ/ประกวด/แข่งขัน ( 91 Files )

แบบฟอร์มร่วมโครงการ/ประกวด/แข่งขัน 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

สภา อบจ.เชียงราย

สภา อบจ.เชียงราย ( 95 Files )

ข้อมูลการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

กรอบยุทธศาสตร์

กรอบยุทธศาสตร์ ( 7 Files )

กรอบยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รายรับ-รายจ่าย

รายรับ-รายจ่าย ( 77 Files )

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แผนพัฒนาสามปี

แผนพัฒนาสามปี ( 119 Files )

แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน ( 5 Files )

เงินอุดหนุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ ( 13 Files )

แผนการจัดหาพัสดุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

รับสมัคร/โอนย้าย

รับสมัคร/โอนย้าย ( 199 Files )

รับสมัคร/โอนย้าย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

จัดซื้อ-จัดจ้าง

จัดซื้อ-จัดจ้าง ( 1179 Files )

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

    
 

พยากรณ์อากาศ

Online

We have 65 guests and no members online