การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หน่วยงานภายใน

SP
CHNG
SSA
LK
KK
YS
SK
PNG
KJ
SS
123
PN

งานบริการประชาชน

 
dumrong01

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 
 การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายประชาชนในท้องถิ่น มีหน้าที่จะต้องเสียภาษีและค่าธรรมเนียมไปพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑.ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผู้มีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือใคร
  + ผู้เข้าพักในโรงแรมมีหน้าที่เสียค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในอัตราร้อยละ ๑.๐๐ ของค่าเช่าห้องพักโดยให้ผู้ควบคุม และจัดการโรงแรมเรียกเก็บจากผู้พักแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  วัน เวลา ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
  + ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมนำส่งเงินค่าธรรมเนียม ณ สำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนถัดไปพร้อมบัญชีผู้พักและรายละเอียดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ
  โทษ
  + ผู้พักใดไม่เสียค่าธรรมเนียม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๒.๐๐๐ บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
  + ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
  + ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่นำส่งค่าธรรมเนียมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๓ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ
  + ผู้ใดแจ้งความเท็จให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒.ภาษีน้ำมันและยาสูบ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีน้ำมันและยาสูบคือใคร?
 สถานค้าปลีกในเขตจังหวัดได้แก่
  +  สถานีบริการน้ำมันซึ่งจำหน่ายปลีกน้ำมันเบนซินและน้ำมันคล้ายกับน้ำมันดีเซล หรือน้ำมันที่คล้ายกัน
  + ร้านค้าที่ได้รับอนุญาตหรือนำออกแสดงเพื่อขายยาสูบชนิดบุหรี่หรือซิกาแรต หรือบุหรี่ซิการ์ ประเภทขายครั้งละไม่เกิน ๑.๐๐๐ มวน(ประเภท ๓) ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ และร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาตขายหรือนำออกแสดงเพื่อขายยาสูบบุหรี่ซิกาแรต หรือบุหรี่ซิการ์ ประเภทไม่จำกัดจำนวน(ประเภท ๑) และขายครั้งละไม่เกิน ๒๐.๐๐๐ มวน(ประเภท ๒) ตาม พ.ร.บ.ยาสูบ พ.ศ.๒๕๐๙ ซึ่งขายครั้งละไม่เกิน ๑,๐๐๐ มวน
 จำนวนอัตราที่เรียกเก็บ
  + น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายน้ำมันดีเซล และน้ำมันที่คล้ายกันอัตราลิตรละ ๔.๕๔ สตางค์
  + ยาสูบ ชนิดบุหรี่ซิการ์แรต และบุหรี่ซิการ์ อัตรามวนละ ๙.๓๐ สตางค์
 วัน เวลา ที่ต้องเสียภาษี
  + ให้ผู้ค้าปลีกยื่นแบบรายการพร้อมชำระภาษี ต่อเจ้าหน้าที่ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือนที่ความรับผิดชอบในอันที่จะต้องเสียภาษี

 
ค่าปรับ
  + ไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้เสียค่าปรับสองเท่าของภาษีที่ต้องเสีย
  + ยื่นแบบแสดงรายการภาษีพร้อมชำระในระยะเวลาที่กำหนดไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนภาษีเสียขาดไป ให้เสียค่าปรับอีกหนึ่งเท่าของภาษีที่เสียขาดไปนั้น
  + กรณีไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษี ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือชำระภีขาดจาดจำนวนภาษีที่ต้องเสียให้เสียเงินเพิ่มร้อยละ ๑.๕๐ ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ

 
โทษ
  + ผู้ใดฝ่าฝืนไม่จดทะเบียนสถานค้าปลีก ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท
  + ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๖
 เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑๐.๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

nayokNew   

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ผลการปฏิบัติงานนายก2
ITALogo1
salary
m5
QA
livechart

b1

Commu
ศูนย์เยาวชน65
หน้าเว็บ PDPA

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1040
mod_vvisit_counterYesterday3810
mod_vvisit_counterThis week9446
mod_vvisit_counterLast week16637
mod_vvisit_counterThis month43092
mod_vvisit_counterLast month65221
mod_vvisit_counterAll days6131938

Online Now: 90
Your IP: 3.236.83.14
,
Today: June 21, 2024

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง