การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หน่วยงานภายใน

SP
CHNG
SSA
LK
KK
YS
SK
PNG
KJ
SS
123
PN

งานบริการประชาชน

 
dumrong01

ประกาศรับสมัคร/โอนย้าย

ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำเว็บไซต์

 
 
 

ห้องสมุดรถไฟ


โบกี้รถห้องสมุดรถไฟ แบ่งออกเป็น ๕ โบกี้ ดังนี้  
                        

๑. โบกี้ “ธรรมะ” มีหนังสือประเภทความรู้ทั่วไป ปรัชญา ศาสนา

๒. โบกี้ “ภาษาและสังคม” มีหนังสือเกี่ยวกับราชาศัพท์ ภาษาอังกฤษ การฝึกพูดฝึกเขียนในภาษาอังกฤษและภาษาไทย

๓. โบกี้ “อาชีพและเทคโนโลยี” มี หนังสือประเภทการแนะนำอาชีพ การประกอบอาชีพต่างๆ รวมทั้งมีหนังสือที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตร และหนังสือวิทยาศาสตร์เข้ามาแทรก                                                                                                 

๔. โบกี้ “ประวัติศาสตร์” เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย พระราชประวัติของกษัตริย์ไทยในรัชกาลต่างๆ ประวัตบุคคลสำคัญ ประวัติจังหวัดต่างแหล่งท่องเที่ยว ประวัติของต่างประเทศบางประเทศ วรรณคดีไทย พระราชนิพนธ์

๕.โบกี้ “วรรณกรรม” มีหนังสือที่สำหรับผู้ใหญ่ นวนิยาย  เรื่องสั้น และมีหนังสือส่งเสริมการอ่านนอกเวลาของเกเยาวชน เช่นนิทานสำหรับเด็ก

ประวัติรถไฟไทย

               ความสนใจในกิจการรถไฟในประเทศไทยเริ่มขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระ จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพ.ศ. ๒๓๙๘ คณะราชทูตจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียสมเด็จพระราชินีแห่งประเทศอังกฤษ ได้นำเครื่องบรรณาการและพระราชสาส์นมาถวาย  พร้อมทั้งนำเสนอสนธิสัญญาฉบับแก้ไขใหม่มาแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลไทย  ส่วนหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการที่นำมาถวายในครั้งนั้นเป็นรถไฟจำลองซึ่ง ย่อส่วนจากของจริงประกอบด้วยรถจักร ไอน้ำและรถพ่วงครบขบวน สามารถแล่นบนรางด้วยแรงไอน้ำทำนองเดียวกับรถใหญ่ที่ใช้อยู่ในเกาะอังกฤษ ปรากฏว่าเป็นที่สนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ และได้ทรงมีพระราชดำริที่จะสถาปนากิจการรถไฟ ขึ้นในประเทศไทย

ที่มาของกิจการรถไฟ

               ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๒๙ ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น ได้ทรงมีพระราชดำริก่อสร้างทางรถไฟสายแรกขึ้นในประเทศไทยระหว่าง กรุงเทพฯ-สมุทรปราการ โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยืมทุนทรัพย์สมทบด้วยส่วนหนึ่ง และได้เสด็จพระราชดำเนิน แซะดินเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๓๔ กับได้เปิดทางรถไฟ ณ สถานีสมุทรปราการเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๔๓๖ โดยใช้รถจักรไอน้ำลากจูงแต่ต่อมาภายหลังเปลี่ยนใช้ รถไฟฟ้า ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๓  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมรถไฟอยู่ในกระทรวงโยธาธิการโดยมีพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุน นริศรานุวัติวงศ์เป็นเสนาบดี  เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๔๓ เพื่อเป็นการสะดวกในการก่อสร้าง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้แยกกรมรถไฟออกเป็น ๒ กรม คือ กรมรถไฟหลวงสายเหนือ และรถไฟหลวงสายใต้

              เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานบรมราชานุญาตให้ตระเตรียมทำการเซอร์เวย์ทางรถไฟใหญ่ที่จะผ่านไป จากกรุงเทพฯ ถึงเมืองนครเชียงใหม่ผ่านไปตามทางบางปะอินกรุงเก่า  และตามฝั่งซ้ายลำน้ำป่าสัก  ไปยังพระพุทธบาทเมืองลพบุรี  เมืองนครสวรรค์ เมืองอุตรดิตถ์ เมืองแพร่ เมืองนครลำปาง และเมืองลำพูน และมีทางแยกตามนี้ คือ 

๑. ตั้งแต่เมืองสระบุรี  ไปถึงเมืองนครราชสีมา

๒. ตั้งแต่เมืองอุตรดิตถ์  ไปยังตำบลท่าเดื่อ

๓. ตั้งแต่ เมืองนครเชียงใหม่ ไปยังเมืองเชียงรายและเชียงแสน... ประกาศแต่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ณ วันที่ ๖ เดือน ๕ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีชวดยังเป็นนพศก จุลศักราช ๑๒๔๙ รัชกาลปัจจุบันนี้ฯ

ความเป็นมาโครงการรถไฟสายเด่นชัย – เชียงราย

         ชาวเชียงรายกับเส้นทางรถไฟ ค่าพาหนะราคาถูกสำหรับคนจน  จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ รัชกาลที่ ๕ ทรงมีพระบรมราชโองการให้มีการสำรวจเส้นทางเดินรถไฟสายเชียงใหม่ – เชียงราย – เชียงแสนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ โดยมีเหตุผลที่ร่วมสมัยท่าสุด คือ เพราะทางรถไฟอาจจะชักย่นหนทางหัวเมืองซึ่งตั้งอยู่ไกล ไปมาถึงกันยาก ให้กลับเป็นหัวเมืองใกล้ ไปมาถึงกันได้สะดวกเร็วพลันกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเสด็จสวรรคตในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๑๐๐ ปี พอดีหากรัฐบาลนี้จะได้สานต่อซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของ รัชกาลที่ ๕ กรณีเส้นทางรถไฟเพื่อประชาชนชาวเชียงรายโดยการเดินหน้าสานฝันเส้นทางรถไฟ “เด่นชัย – เชียงราย” ให้เป็นจริงและสำเร็จสมบูรณ์  ประชาชนใช้บริการเดินทางไป-มา  พี่น้องเกษตรกรขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าอุปโภค บริโภคและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย 

nayokNew   

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ผลการปฏิบัติงานนายก2
ITALogo1
salary
m5
QA
livechart

b1

Commu
ศูนย์เยาวชน65
หน้าเว็บ PDPA

สถิติผู้เยี่ยมชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1162
mod_vvisit_counterYesterday3810
mod_vvisit_counterThis week9568
mod_vvisit_counterLast week16637
mod_vvisit_counterThis month43214
mod_vvisit_counterLast month65221
mod_vvisit_counterAll days6132060

Online Now: 82
Your IP: 3.236.83.14
,
Today: June 21, 2024

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง